FAQ

V současné době probíhá redistribuce hotových pokrmů v Praze, Berouně, Tanvaldu, Jabloneci nad Nisou, Brně a Náměšti nad Oslavou. Převozy domlouvá a koordinuje organizace Zachraň jídlo, přičemž gastropodniky nabízejí přebytky zdarma a na vlastní náklady je převáží společnost DODO do předem vybraných charit. Jídlo se obvykle převáží v REkrabičkách a dále v krabičkách IKEA.

Všechny nevydané pokrmy, které byly po celou dobu výdeje udržovány při teplotě nad 60 °C, nejsou kontaminované a jsou stále poživatelné dle analýzy kritických bodů HACCP. 

Jsou to hlavně pokrmy, které vydává určená osoba s platným potravinářským průkazem (např. kuchař) v místě pro to určeném (potravinářský provoz). Pokrmy, které se nachází v samoobslužnému výdeji (bufetu), mohou kontaminovat strávníci, a proto se jejich darování nedoporučuje. V žádném právním předpise to ale není vyloženě zakázáno.

Každý z článků potravinového řetězce (např. jídelna, rozvážková společnost, potravinová banka či charita s místem pro výdej a konzumaci pokrmů) odpovídá za bezpečnost potraviny pouze po dobu, kdy má potravinu pod svou kontrolou. 

Pro všechny aktéry ale po celou dobu redistribuce platí ohlašovací povinnost, pokud se dozví, že se pokrm zkazil. Pokud by se např. jídelna dozvěděla, že se pokrm zkazil v důsledku porušení povinností rozvážkové společnosti či charity, je povinna informovat příslušné orgány, zajistit stažení pokrmu z trhu a pokud byly pokrmy vydány, informovat také strávníky.

Ne. Zapojení do projektu je zdarma. 

Z vyjádření Ministerstva financí ČR vyplývá, že pokud je pokrm z důvodu ukončení denního provozu již neprodejný, ale dle kritérii HACCP stále poživatelný, je jeho zbytková cena po ukončení prodeje nulová, stejně jako výše samotné daně. Pokud tedy jídelna pokrmy daruje po ukončení výdejní doby, daň je nulová.

  • Pokrm musí být zkonzumován do konce doby poživatelnosti, která je stanovená na základě postupů HACCP daného podniku. Obvykle mají provozovny dobu poživatelnosti stanovenou mezi 4-6 hodinami, to znamená, že převoz i konzumace pokrmu se musí uskutečnit v tomto časovém rozmezí.
  • Po dobu, než se vařený pokrm expeduje z provozovny, musí být jeho teplota udržována v teplotě minimálně +60 °C. 
  • Pokrmy se musí převážet v termotašce nebo termoboxu, aby se udržela jejich teplota, a to co nejkratší dobu. 
  • Po předávce se musí pokrm ihned zkonzumovat.

Nejlepší variantou jsou vratné eko obaly, do kterých se vejde jedna porce. Na darovacích linkách používáme obaly od firmy REkrabička a IKEA, se kterými spolupracujeme od pilotního testování. 

Mobilní aplikaci Zachraň oběd jsme vyvinuli nejen pro informovanost dárců i příjemců o darování hotových jídel, ale také díky ní se dokážeme napojit na logistické partnery a celý proces zjednodušit. Pro možné využití aplikace je potřeba kontaktovat naší organizaci, která subjekty zaregistruje.

Ve většině případů se jedná o příspěvkové organizace, které jsou sice od platby DPH osvobozeny, ale u kterých existují v oblasti darování určité zákonné překážky: příspěvková organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům. Dle právníků je jedinou možností odkup zbylého jídla ze školních jídelen charitou. Tento postup však musí dodržovat určité podmínky jako zanesení této aktivity do stanov příspěvkové organizace či správné stanovení prodejní ceny jídla. To by dle právníků mělo odpovídat ceně, za kterou by se jídlo zlikvidovalo jako gastroodpad. Na vyjasnění situace Zachraň jídlo pracuje.

Ano, darování zchlazených pokrmů je možné za určitých podmínek dle vyhlášky č. 121/2023 Sb., která platí od 1. července 2023. Zde jsou hlavní podmínky:

Teplé pokrmy mohou být zchlazeny nebo zmrazeny do konce lhůty stanovené pro jejich vydání. Tyto zchlazené nebo zmrazené pokrmy lze následně darovat charitativním organizacím.

Teplotní podmínky pro darování:

  • Zchlazené pokrmy musí být uchovávány při teplotě 0 °C až +4 °C.
  • Zmrazené pokrmy musí být uchovávány při teplotě nejvýše –18 °C.
  • Studené pokrmy (cukrářské a lahůdkářské výrobky) mohou být uchovávány při teplotě do +8 °C.

Ano. Projekt Zachraň oběd je neziskový a za jakoukoliv podporu procesu darování budeme rádi. Přispět můžete pomocí naší darovací platformy Darujme. Pokud máte jakékoliv dotazy obraťte se na nás na e-mailu info@zachranjidlo.cz

Vytvořili jsme přehledné materiály s radami a tipy jak předcházet plýtvání ve veřejném stravování. Shrnuté a ke stažení je najdete na našem webu