Kdo se může zapojit?

Komerční subjekty

Komerčním subjektem je gastro provoz, který má status podnikatelského subjektu za účelem zisku.

Příspěvkové organizace

Příspěvkovou organizací je provoz, který je zřízen buď územním samosprávným celkem (město, kraj), nebo organizačními složkami státu (ministerstva). Často se mezi ně řadí školní a nemocniční jídelny a domovy důchodců.