Propojujeme dárce a příjemce vařeného jídla, které by se jinak vyhodilo

Zachraňujeme hodnotné jídlo z jídelen, které zbylo a které by jinak skončilo v koši. Do vařených pokrmů už se investovalo maximum energie, tak proč ho vyhazovat, když může pomoct lidem v tíživé situaci. Zapojte se do projektu a začněte darovat nebo vydávat svým klientům.

Kde pomáháme

1000

Zachráněných
obědů

Zabránili
jsme vzniku

0 tun CO2

Co řekli o projektu naši partneři

FAQ

V současné době probíhá redistribuce hotových pokrmů v Praze, Berouně, Tanvaldu, Jabloneci nad Nisou, Brně a Náměšti nad Oslavou. Převozy domlouvá a koordinuje organizace Zachraň jídlo, přičemž gastropodniky nabízejí přebytky zdarma a na vlastní náklady je převáží společnost DODO do předem vybraných charit. Jídlo se obvykle převáží v REkrabičkách a dále v krabičkách IKEA.

Všechny nevydané pokrmy, které byly po celou dobu výdeje udržovány při teplotě nad 60 °C, nejsou kontaminované a jsou stále poživatelné dle analýzy kritických bodů HACCP. 

Jsou to hlavně pokrmy, které vydává určená osoba s platným potravinářským průkazem (např. kuchař) v místě pro to určeném (potravinářský provoz). Pokrmy, které se nachází v samoobslužnému výdeji (bufetu), mohou kontaminovat strávníci, a proto se jejich darování nedoporučuje. V žádném právním předpise to ale není vyloženě zakázáno.

Každý z článků potravinového řetězce (např. jídelna, rozvážková společnost, potravinová banka či charita s místem pro výdej a konzumaci pokrmů) odpovídá za bezpečnost potraviny pouze po dobu, kdy má potravinu pod svou kontrolou. 

Pro všechny aktéry ale po celou dobu redistribuce platí ohlašovací povinnost, pokud se dozví, že se pokrm zkazil. Pokud by se např. jídelna dozvěděla, že se pokrm zkazil v důsledku porušení povinností rozvážkové společnosti či charity, je povinna informovat příslušné orgány, zajistit stažení pokrmu z trhu a pokud byly pokrmy vydány, informovat také strávníky.

Ne. Zapojení do projektu je zdarma. 

Napsali o nás

Darované jídlo už nebude nutné převážet teplé. Nová vyhláška zmírní pravidla
Zachraň jídlo vyjasňuje podmínky pro darování hotových pokrmů potřebným
Malý krok pro ministerstvo, velký krok pro Zachraň oběd
Darovat na charitu zbývající uvařené jídlo je skoro nemožné.