Propojujeme dárce
a příjemce vařeného jídla, které by se jinak vyhodilo

Zachraňujeme hodnotné jídlo z firemních jídelen, které zbylo a které by jinak skončilo v koši. Do vařených pokrmů už se investovalo maximum energie, tak proč ho vyhazovat, když může pomoct lidem v tíživé situaci. Zapojte se do projektu a začněte darovat nebo vydávat svým klientům.

Jste gastroprovoz nebo charita? Zapojte se!

Kdo se může zapojit?

Gastropodniky

Ideálním dárcem pokrmů jsou firemní jídelny sídlící v Praze, kterým zbývá denně alespoň pět porcí vařených pokrmů, cateringové společnosti nebo producenti či distributoři hotových chlazených pokrmů. Máte k dispozici vařené jídlo, které již nevyužijete?
Chci darovat pokrmy

Charitativní organizace

Pokrmy mohou přijímat charitativní organizace v Praze. Důležité je, abyste měli klienty, kterým lze pokrmy ihned vydávat. Pomůže vám zbylé nezávadné a hodnotné vařené jídlo?
Chci dostávat pokrmy

Jak to funguje?

Darování je snadné!
Zapojte se, provedeme vás.

Zanechte nám na sebe kontakt vyplněním formuláře a my se vám ozveme.

Zanechte nám na sebe kontakt vyplněním formuláře a my se vám ozveme.

Propojíme vás s charitou nebo gastropodnikem v okolí.

Propojíme vás s charitou nebo gastropodnikem v okolí.

Po domluvě si pro nadbytečné porce přijede rozvážková služba.

Po domluvě si pro nadbytečné porce přijede rozvážková služba.

Řidič převeze pokrmy z gastroprovozu do vhodné charity.

Řidič převeze pokrmy z gastroprovozu do vhodné charity.

Na automatizaci procesu darování pracujeme s expertními dobrovolníky ze civic-tech komunity Česko.Digital.
Vyvíjíme technologické řešení, které brzy propojí dárce a příjemce.

Co řekli o projektu naši partneři

"Pro Delirest a Primirest jsou udržitelnost zásadní prioritou. Měsíčně našim hostům ve všech našich závodních a školních restauracích po celé republice servírujeme víc než 1,5 milionů jídel a z toho plyne naše jednoznačná odpovědnost za životní prostředí a odpovědné nakládání se surovinami."
Petr Brož
Manažer pro zdraví, bezpečnost a životní prostředí v Delirest/Primirest
Naším posláním je přinášet radost z dobrého jídla, a to jak pro zaměstnance ve firmách, tak pro domácnosti. Pokud můžeme našim jídlem zároveň i pomáhat, považujeme to za naši společenskou odpovědnost a je to zároveň radost z dobré věci i pro nás.
Michal Pätoprstý
Development Director & Gastronomy Concept Maker
"Fresh&Tasty a Zátiší Catering, stejně jako celá společnost Zátiší Group, vyznávají hodnoty, kterými jsou týmovost, udržitelnost, výjimečnost a důvěra. V souvislosti s udržitelností se soustřeďují na optimalizaci spotřeby jídla a jako první v republice zavedli do svého provozu metodu měření přebytků Leanpath."
Svatava Dvořáčková
Marketingová manažerka Zátiší Group
Předcházet vzniku odpadu je podstatou naší firmy. Proto jsme moc rádi, že se můžeme podílet na záchraně jídla před vyhozením a ještě jej navíc pomáhat balit ekologicky.
Ondřej Širočka
CEO REkrabička a REkelímek

Hledali jsme způsob, jak dát jídlu druhý život. A díky tomuto projektu můžeme společně dosáhnout značného přínosu, neboť věříme, že i malý čin může přinést obrovskou radost a vyvolat velké množství pozitivních změn.
Maria Makarenko
Office Manager Mind2FLO
Delší dobu jsme čekali na první neziskový projekt z oblasti životního prostředí, protože téma s našimi expertními dobrovolníky silně rezonuje a mají zájem se na něm podílet. Na spolupráci se Zachraň jídlo si ceníme jejich velkou expertízu v problematice a zapálení využít pro řešení problému technologie, kde zase můžeme pomoci právě my.
Romana Pokorná
Program & Project Lead v komunitě expertních dobrovolníků Česko.Digital
Jedním z našich cílů je pomáhat zákazníkům snižovat plýtvání potravinami skrze náš sortiment a proto jsme rádi, že jsme mohli podpořit projekt Zachraň oběd poskytnutím vratných obalů na přepravu pokrmů.
Eva Zapletalová
IKEA Sustainability leader pro Prahu
Jsme velmi rádi, že tato iniciativa umožňuje našim hotelům pomáhat potřebným a zároveň eliminovat problém plýtvání potravinami, na který bývá v tomto odvětví často poukazováno. Jedná se nejen o darování jídla, ale I o šíření osvěty směrem k hostům, klientům i zaměstancům.
Simon Bender
Hotel Manager v Hilton Prague & Hilton Prague Old Town

Proč to děláme?

Pomáháme lidem a šetříme cenné přírodní zdroje

Pomáháme lidem

Pomáháme lidem

Kvalitní jídlo neskončí v koši a navíc pomůže potřebným lidem.
Snižujeme výdaje

Snižujeme výdaje

Charity šetří peníze za nákup potravin a nabízí klientům plnohodnotné jídlo.
Jsme odpovědní

Jsme odpovědní

Gastropodniky jsou společensky odpovědné a ušetří za gastroodpad.
Šetříme energii

Šetříme energii

Energie vložená do vypěstování a zpracování potravin se naplno využije.

Zjednodušujeme darování vařených pokrmů

Už více než dva roky pracujeme na tom, aby bylo v České republice možné snadno a legálně darovat vařené pokrmy. Známe legislativu a naše znalosti aplikujeme v praxi.

Kdo je Zachraň jídlo a jaká je naše role?

Spolek Zachraň jídlo usiluje o to, aby se méně plýtvalo jídlem a aby se nezávadné jídlo využilo pro lidskou spotřebu. Propojujeme dárce a příjemce a odstraňujeme bariéry. Samotné pokrmy ale nepřevážíme, logistiku na vlastní náklady zajišťuje firma DoDo.

Bez finanční podpory se neobejdeme

Přispějte na koordinaci převozů a na vývoj aplikace pomocí platformy Darujme. Každá koruna nám pomůže v naší misi zachránit co nejvíce jídla před vyhozením. Děkujeme za vaši pomoc.

Často kladené otázky

Kde probíhá darování pokrmů?

V současné době probíhá redistribuce hotových pokrmů v Praze, Berouně, Tanvaldu, Jabloneci nad Nisou, Brně a Náměšti nad Oslavou. Převozy domlouvá a koordinuje organizace Zachraň jídlo, přičemž gastropodniky nabízejí přebytky zdarma a na vlastní náklady je převáží společnost DODO do předem vybraných charit. Jídlo se obvykle převáží v REkrabičkách a dále v krabičkách IKEA.

Jaké pokrmy lze darovat?

Lze darovat ty pokrmy, které byly po celou dobu výdeje udržovány při teplotě nad 60 °C, nejsou kontaminované a jsou stále poživatelné dle analýzy kritických bodů HACCP. Vydává je určená osoba s platným potravinářským průkazem (např. kuchař) v místě pro to určeném (potravinářský provoz). Pokrmy, které se nachází v samoobslužnému výdeji (bufetu), mohou kontaminovat strávníci, a proto se jejich darování nedoporučuje. V žádném právním předpise to ale není vyloženě zakázáno.

Kdo nese právní odpovědnost při darování pokrmů?

Každý z článků potravinového řetězce (např. jídelna, rozvážková společnost, potravinová banka či charita s místem pro výdej a konzumaci pokrmů) odpovídá za bezpečnost potraviny pouze po dobu, kdy má potravinu pod svou kontrolou. Pro lepší evidenci je dobré vyplňovat předávací protokol (ke stažení zde).

Pro všechny aktéry ale po celou dobu redistribuce platí ohlašovací povinnost, pokud se dozví, že se pokrm zkazil. Pokud by se např. jídelna dozvěděla, že se pokrm zkazil v důsledku porušení povinností rozvážkové společnosti či charity, je povinna informovat příslušné orgány, zajistit stažení pokrmu z trhu a pokud byly pokrmy vydány, informovat také strávníky.

Musím něco platit, pokud se chci zapojit?

Pokud chcete darovat nebo přijímat pokrmy, nemusíte nic platit. Jídlo v Praze na vlastní náklady rozváží společnost DODO. Vratné obaly na pokrmy Vám zapůjčíme.

Jak je to s platbou DPH?

Z vyjádření Ministerstva financí ČR vyplývá, že pokud se pokrm z důvodu ukončení provozu jídelny již nemůže prodávat, ale dle kritérii HACCP je stále poživatelný, je jeho zbytková cena po ukončení prodeje nulová, stejně jako výše samotné daně. Tím odpadá povinnost na odpočet DPH z darovaného jídla.

Jak postupovat při darování teplých pokrmů?

  • Pokrm musí být zkonzumován do konce doby poživatelnosti, která je stanovená na základě postupů HACCP daného podniku. Obvykle mají provozovny dobu poživatelnosti stanovenou mezi 4-6 hodinami, to znamená, že převoz i konzumace pokrmu se musí uskutečnit v tomto časovém rozmezí.
  • Po dobu, než se vařený pokrm expeduje z provozovny, musí být jeho teplota udržována v teplotě minimálně +60 °C.
  • Pokrmy se musí převážet v termotašce nebo termoboxu, aby se udržela jejich teplota, a to co nejkratší dobu.
  • Po předávce se musí pokrm ihned zkonzumovat.

V jakých obalech se pokrmy převáží a jaká jsou pravidla pro jejich výdej?

V momentě, kdy se dohodneme na spolupráci, vám zapůjčíme vratné krabičky na jednotlivé porce zdarma. Pokrmy porcované do krabiček jednotlivě se pak dají vydat klientům charit kdekoliv. Převážet se dá také v gastronádobách, ale musí být uzavíratelné (aby nedošlo ke kontaminaci pokrmů a případnému vylití) a přijímající charita musí mít zkolaudovanou výdejnu od hygienické stanice, protože bude s pokrmy dál manipulovat.

Jak funguje aplikace na darování pokrmů?

V momentě, kdy se nám podaří domluvit spolupráce jídelny s vybranou charitou, začne kuchař vyplňovat do jednoduché online tabulky informace o darovaných pokrmech. Pokud pro přebytky jezdí společnost DODO, informace musí zadat nejpozději 35 minut před zavírací dobou. Pokud si pro pokrmy chodí zaměstnanci charity pěšky, stačí záznam zadat po zavírací době. Tabulka na platformě Airtable, propojená na dispečink firmy DODO, vznikla ve spolupráci s dobrovolníky z Česko.Digital.

Mohou darovat i školní jídelny?

V současnosti příspěvkové organizace pokrmy darovat nemohou. Dlouhodobě se ale snažíme o umožnění darování i jim. Pokud zastupujete školní jídelnu, a v budoucnu byste se rádi zapojili, můžete i tak vyplnit kontaktní formulář, nebo se nám ozvat na info@zachranjidlo.cz. Jakmile se nám podaří vyjednat přístupnější podmínky, ozveme se.

Lze darovat zchlazené pokrmy?

Na základě Důvodové zprávy vyhlášky č. 121/2023 Sb. lze od července 2023 darovat zchlazené či zmrazené pokrmy, které se zchladí buď neprodleně po dohotovení nebo nově i dodatečně, např. v případě, že zbydou na konci výdejní doby v jídelně. Zároveň je možné darovat i pokrmy určené k ohřátí v mikrovlnce nebo například saláty.

Mohu na projekt přispět finančně?

Ano, organizace Zachraň jídlo, která proces řídí, má otevřenou sbírku na portálu Darujme.cz, kde můžete celoročně zakoupit Obědovku.

Přečtěte si, jak darovat pokrmy správně, a pomáhejte

Shrnuli jsme pro vás podmínky pro správné darování. Na e-mail vám zašleme leták a brožuru se základními pravidly pro darování vařených pokrmů. Obsahují platné hygienické předpisy, podmínky odvodu DPH, právní zodpovědnost a další.

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Napsali o nás

Darovat na charitu zbývající uvařené jídlo je skoro nemožné. Stát se to proto nyní chystá změnit

Darovat na charitu zbývající uvařené jídlo je skoro nemožné. Stát se to proto nyní chystá změnit

číst celý článek
Projekt Zachraň oběd slaví první rok

Projekt Zachraň oběd slaví první rok

číst celý článek
Zachraň jídlo vyjasňuje podmínky pro darování hotových pokrmů potřebným

Zachraň jídlo vyjasňuje podmínky pro darování hotových pokrmů potřebným

číst celý článek
Darované jídlo už nebude nutné převážet teplé. Nová vyhláška zmírní pravidla

Darované jídlo už nebude nutné převážet teplé. Nová vyhláška zmírní pravidla

číst celý článek
Množství potravinového odpadu se v evropských jídelnách snižuje

Množství potravinového odpadu se v evropských jídelnách snižuje

číst celý článek
Nesnědené obědy ze základní školy v Berouně dostávají v azylovém domě.

Nesnědené obědy ze základní školy v Berouně dostávají v azylovém domě.

číst celý článek

Chcete zůstat v obraze?

Čerstvé novinky rovnou do e‑mailu

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Máte otázky nebo nápady? Napište nám!

Napište nám svoje postřehy a nápady pomocí kontaktního formuláře nebo na e-mail info@zachranjidlo.cz

Sledujte naše další komunikační kanály:

Pro média

Stáhněte si fotografie, tiskové zprávy, loga a další

Ke stažení

    Kontaktní formulář

    Partneři

    Podporují nás